گـاهـــیـــ کـســیــ رو دوسـ داریــ ...نـمــیــفـــهـمـد.

گـاهـیـــ کـــسـیـ رو دوســ دارد....نـمـیــفـهـــمـی.

گـاهــیــ هـر دو هـــمـ را دوســـ دارنــد....نـــمـــیــفــهــمـــنــد.

بسلامتی روزی که ..بفهمد.بفهمی.بفهمند

منبع : Flowers |دوست دارم نفسم
برچسب ها :